Bizim İşimiz Sizin Güvenliğiniz

Ankara Merkez Sağlık OSGB yetişmiş insan gücüyle iş dünyasının her alanında fayda sağlayacak programlar geliştirmek, uygulamak, sürekli iyileştirmek ve değer sağlamak üzere yola çıkmıştır.

Ankara Merkez Sağlık Hizmetleri OSGB

KURUMSAL

Ankara Merkez Sağlık OSGB' in temel faaliyet alanı işletmelerin iş sağlığı ve iş güvenliği alanındaki tüm taleplerinin karşılanması, iş yerlerinde alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, işçilerin ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi hususunda denetim ve eğitim hizmeti verilmesidir.

İş Güvenliği Hizmeti

Mesleki konusunda uzman ekibimizle işletmeniz için; çalışanlarınızın yasal düzenlemelerle belirlenmiş kurallar çerçevesinde
çalışmalarının kontrol ve denetimlerini gerçekleştiriyoruz.

Yönetici ve Çalışanların Sertifikalı Eğitimleri

Yönetici İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri,Eğitim planlarının oluşturulması,Oryantasyon eğitimlerinin gerçekleştirilmesi,Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin gerçekleştirilmesi,Yangın eğitimi ve tatbikatı,Uzaktan eğitim ile çalışanların ...

Detaylar

Dokümantasyon ve Analiz Çalışmaları

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu iç yönetmeliğinin hazırlanması,Çalışma talimatlarının oluşturulması,Mevcut talimatların güncellenmesi,Görev, yetki ve sorumlulukların hazırlanması,Kaza istatistiklerinin oluşturulması,Ramak kala tespiti ve raporlanması,İşyerinde kullanılacak kişisel ...

Detaylar

Acil Durum Çalışmaları

Acil Durum Çalışmaları,Acil Durum Ekiplerinin Oluşturulması,Acil durum ekiplerinin Eğitimi,Acil durum tatbikatları,Acil Durum Talimatlarının hazırlanması,Acil Durum Planlarının hazırlanması,Patlamadan korunma dokümanlarının ...

Detaylar

Denetimler ve Araştırmalar

İşyerlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği açısından uygunluk denetimi,Risk Analizi Çalışmaları,İş kazalarının araştırılması ve önlenmesi için aksiyon planlarının oluşturulması,Kaza raporlarının hazırlanması,Kaza kök neden analizi çalışmaları,Güvenlik ve Sağlık işaretlerinin ...

Detaylar

Personel Görevlendirme

İşyerlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Sertifikalı A-B-C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı görevlendirilmesi,İş Güvenliği Mühendisi Görevlendirilmesi,İş Güvenliği Teknik Elemanı Görevlendirilmesi,Sağlık Memuru ...

Detaylar

Profesyonel Destek

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının oluşturulması,İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarına katılım ve Profesyonel Destek,Üst ve Orta Düzey Yöneticiler için Durum Değerlendirmeleri,İnternet sitesi üzerinden Online bilgi desteği,Sınırsız bilgi desteği, OHSAS 18001İş Sağlığı ve ...

Detaylar

İşyeri Kontrol ve Denetimleri

Mesleki Konusunda uzman ekibimizle işletmeniz için ve çalışanların yasal düzenlemelerle belirlenmiş kurallar içerisinde çalışmalarının kontrol ve denetimlerini gerçekleştirerek firmanızda iş güvenliği ile ilgili çalışmaları birlikte yapıyoruz. oluşturuyoruz. Bu sayede iş güvenliği ...

Detaylar

Risk Değerlendirmesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Madde 5İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.İş Sağlığı ve Güvenliği ...

Detaylar

İş Sağlığı Hizmeti

İş yeri hekimlerimiz ve sağlık personellerimizden oluşan tecrübeli kadromuzla, en iyi hizmeti müşterilerimize
sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Tam Kan Sayımı (18 Parametre)

Tam kan sayımı (hemogram) ile akyuvar sayımı, alyuvar ve kan pulcukları sayımı; ayrıca hemoglobin ve hematokrit değerleri ölçülür. Anemi ve diğer hematolojik hastalıklar, enfeksiyon, kanama bozuklukları, alerjik durumların değerlendirilmesinde yararlıdır.TAM İDRAR TETKİKİGünümüzde otomatik ...

Detaylar

İşyeri Hekimi Görevlendirilmesi

İşveren, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; ...

Detaylar

Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Raporu

Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçiler (kadınlar dahil) ile 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin işe girişlerinde, işin niteliğine ve şartlarına göre bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarının fizik muayene ve gerektiğinde ...

Detaylar

Akciğer Grafisi

Günümüzde gelişen sanayi ile birlikte mesleki akciğer hastalıkları yönünden değerlendirirsek,tüm meslek hastalıkları arasında sıklık açısından birinci sırada yer almaktadır Akciğer filmleri, iş yerindeki solunum yolları ve akciğerleri etkileyebilecek gaz, toz, duman ve kimyasal şartlar ...

Detaylar

Solunum Fonksiyon Testi

Solunum fonksiyon testleri ‘Spirometre’ adı verilen cihazlarla yapılan, akciğerlerin kapasitesini ve fonksiyonel durumunu objektif olarak ölçmeye yarayan bir tanı yöntemidir. Test öncesinde dikkat edilmesi gereken kurallar Olgu test konusunda bilgilendirilir. Sigara öyküsü, geçirdiği hastalıklar, ...

Detaylar

Odyometri

Odyometri bir işitme testidir. Bu test ile hastada işitme kaybı varlığı araştırılır. Hekimler odyometri denen inceleme teknikleri aracılığıyla işitme kaybının nedenlerini ...

Detaylar

Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Gürültülü İşler

Sosyal Sigortalar Kanunu Sağlık İşlemleri Tüzüğü’ne göre; kanunla sağlanan yardımlardan yararlanabilmek için sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçecek azami süreye yükümlülük süresi ...

Detaylar

Portör Muayenesi

Portör denilen taşıyıcılar hastalığı bulaştırabilme özelliğinde olan ancak kendileri hastalık belirtilerini gösteremeyen kişilerdir. Portör muayenesi, 3 ayda bir yapılması zorunlu fiziki muayene olup, İşyeri hekimi olan işletmelerde çalışan personelin muayenesi işyeri hekimi ...

Detaylar

Hepatit–Hıv Taraması Ve Aşılama

Hepatit karaciğer iltihaplanması olarak tanımlandırılabilir. Birçok sebebe bağlı olarak oluşabileceği gibi en sık ve tehlikeli olan virüsler yoluyla oluşan hastalıktır. Hepatit taraması yaptırmanın önemi çok büyüktür, çünkü bazı hepatit türleri sinsi seyirli olabileceği gibi, bulaşıcı ...

Detaylar

Kanda ve İdrarda Ağır Metal Tayini

Ağır metaller paneli, kan veya idrarda spesifik, potansiyel olarak toksik metallerin miktarını tayin eden bir grup testtir.  Endüstriyel kesimde çalışan kişilerin çalıştıkları ortamda toksik maddeye maruziyetinin tespiti amacıyla yapılır.Ağır metal testi, genellikle bir kol damarına ...

Detaylar

Biyokimyasal Kan Testleri

Karaciğer fonksiyon testi (KCFT)Kan grubu ...

Detaylar

Elektrokardiyografi (Ekg)

Elektrokardiyografi (EKG), kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin çalışmasını incelemek üzere kalpte meydana gelen elektriksel faaliyetin kaydedilmesi. Bu kayıt ile elde edilen grafiğe Elektrokardiyogram (EKG), kullanılan alete de Elektrokardiyograf denir. Kalp hastalıklarının tanısında yardımcı ...

Detaylar

Koruyucu Aşılar

Tetanos ...

Detaylar

Genel Fizik Muayene

Sağlık testlerine tabi tutulan kişiler uzman doktorumuz tarafından genel fiziki muayeneye alınır ve bu muayenede hastanın kapsamlı anamnezi yanı sıra fiziki muayenesi de ...

Detaylar

Referanslar

Bize Ulaşın

0312 472 90 86