Ölçüm Hizmetleri
- Periyodik tahribatsız makine kontrolleri 
- Basınçlı kaplar için testler (Kompresör, kalorifer kazanı, otoklav vb.)
- Kaldırma araçları için testler ( Vinç, yük asansörü, lift, forklift vb.)
- Elektrik topraklama ölçümleri
- Paratoner topraklama ölçümleri
- Elektrik tesisatı uygunluk belgesi Ortam ve kişisel maruziyet ölçümleri
- İşyerinde ortama yönelik ölçümlerin gerçekleştirlmesi (hava kalitesi, toz, gürültü, termal konfor, aydınlatma vb.)
- Çalışanlara yönelik kişisel maruziyet ölçümlerinin gerçekleştirilmesi (toz, gürültü, titreşim, gaz vb.)

Bize Ulaşın

0312 472 90 86